Før sending

FØR SENDING

TING MAN KAN GJØRE SELV FØR LEVERING AV DELER:

Deler som skal belegges med Ceramic Coating.
- Vask av eventuelt gammel olje og smuss før delene leveres.
- Vi vil ikke ha deler ferdig sandblåst når de skal belegges med ceramic coating. Dette må gjøres av oss.
- Fjern sveiseperler, da disse syns veldig godt etter coating. Det er flere en du tror. Dette gjør også at coatingen ikke blir så bra. Det beste er å kakke/slå dem av med en meisel eller skrujern og ikke slipe, da slipestriper syns godt etter coating.
- Skal motoren kjøres i benk er det en fordel at dette gjøres før en coater grenrør da dette kan føre til høyere varme enn normalt.
- Ved sending av deler, pakk de i stor nok kasse så vi retunere dem i den samme. Husk at vi må ha plass til litt bobleplast også.
- Når du mottar delene etter coating, må delene behandles som andre lakkerte deler, hvis ikke kan delene bli skrapt opp som på vanlig lakk
- Sjekk alle deler for sandblåsersand så det ikke kommer inn i motor/drivverk.

Deler som skal Pulverlakkeres.
- Vask av eventuelt gammel olje og smuss før delene leveres.
- Du kan kan sandblåse selv, men ofte er det best at vi gjør det. Blir det for grovt må håndslipe delene. Dette kan ta lengre tid enn selve sandblåsinga og blir dermed dyrere.
- Prøv å unngå slipestriper da de ikke forsvinner ved lakkering.
- Også deler som skal sandblåses må det fjernes olje og gammel smuss før delene får komme inn i sandblåserskapet vårt.
- Ved sending av deler bør de pakkes godt.
- Når du mottar deler etter pulverlakkering, bør delene behandles fint for å unngå skraper.

- Sjekk alle deler for sandblåsersand så det ikke kommer inn i motor/drivverk.